KEES SIETSMA

Over Kees Sietsma

kees sietsmaKees Sietsma (geboren 1945) heeft zich per 1 juli 2005 in Nederland gevestigd als Directeur van zijn eigen onderneming, Bureau Kees Sietsma, een onafhankelijk Bureau op het gebied van consultancy en onderzoeken ten behoeve van security en crisis management. Kees Sietsma treedt zelf eveneens op als senior adviseur over en onderzoeker van vraagstukken op het gebied van de veiligheid.

Voorheen maakte hij sedert 1992 deel uit van Control Risks Group Ltd., een wereldwijd opererende business risks management consultancy groep met zestien bijkantoren en een hoofdkantoor in Londen. Na een periode van 2,5 jaar (1998 - 2001) als General Manager van de Response Division van Control Risks Group te London en zes jaar (1992 - 1998) als Managing Director van Control Risks Benelux B.V. te Amsterdam te hebben geacteerd, fungeerde hij tot juni 2005 als Group Director Special Projects in London.

Kees Sietsma is een voormalige Commissaris van Politie te Amsterdam en diende de Nederlandse samenleving gedurende 22 jaar (1966 - 1988) voornamelijk in recherchechef functies. In deze laatste capaciteit was hij onder andere belast met de leiding van diverse grootschalige onderzoeken, zoals moordzaken, corruptie, terroristische aanslagen, ontvoeringen en georganiseerde misdaad. Hij initieerde nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van recherche-onderzoeken zoals misdaadanalyse en politiële infiltratie. Hij is een graduate van de F.B.I. National Academy in Quantico - Virginia (U.S.A.)

FBI

Op voordracht van de Minister van Justitie is hij in 1987 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij heeft verschillende publicaties in de vaklitteratuur op zijn naam staan en is diverse malen als (gast) docent opgetreden op Politie Academies in Nederland en het buitenland, op het Nederlands Instituut voor de Rechtspleging alsmede verschillende Universiteiten in Nederland en Belgie. Daarnaast heeft hij diverse workshops ontwikkeld en georganiseerd zowel in het binnen- als buitenland op het gebied van security- en crisis management.

In totaal is Kees Sietsma in zijn publieke en private functies 64 maal in 24 verschillende landen als expert opgetreden op het gebied van behandeling van afpersingszaken, waarbij sprake was van ontvoeringen (24), producten contaminaties (11) en uitoefening van geweld (29).

Voordat Kees Sietsma deel uitmaakte van Control Risks Group Ltd was hij gedurende vier jaar (1988 - 1992) Security Manager van de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. en gedurende de laatste twee jaren tevens Directeur Security Office van Philips Electronics N.V. te Eindhoven. In deze hoedanigheid was hij wereldwijd functioneel verantwoordelijk voor de beveiliging van het menselijk kapitaal, de materiële eigendommen en bedrijfsinformatie van deze onderneming.

In de jaren 2002/2003 maakte hij gedurende 10 maanden als lid/secretaris full-time deel uit van de 'Commissie Feitenonderzoek veiligheid en beveiliging Pim Fortuyn' waarvan de conclusies en aanbevelingen in het eindrapport door de Tweede Kamer der Staten Generaal nagenoeg unaniem zijn aanvaard.